You are here

Членови на Слободен софтвер Македонија

Членството на Слободен софтвер Македонија е составено од млади ентузијасти кои што неуморно работат на распространување на идејата за слободен софтвер и слободна култура во Република Македонија. Тимот на волонтери е составен од студенти на техничките универзитети, економисти, политиколози, искусни ИТ професионалци, хакери и хактивисти.

Поголемиот дел од членовите на 2с.мк можете да ги сретнете во хаклабот КИКА во Скопје во деновите кога се оддржува некоја редовна активност.

Членови на Слободен софтвер Македонија (по азбучен ред на презимето) се:

Почесни членови на организацијата (по азбучен ред на презимето) се:

Забелешка: Почесни членови на Слободен софтвер Македонија се членовите кои поради долгорочна зафатеност со други обврски и со одлука на собранието на Слободен софтвер Македонија преминале во оваа категорија.