You are here

Информации за контакт со Слободен софтвер Македонија

Информации за контакт

Општи информации: <info Е-пошта slobodensoftver.org.mk>.

Луѓе

Официјални претставници на организацијата се:

  • Јованка Гулицоска - претседател, е-пошта: <jovanka Е-пошта slobodensoftver.org.mk>;
  • Дамјан Георгиевски - потпретседател, е-пошта: <damjan Е-пошта slobodensoftver.org.mk>;
  • Миша Поповиќ - секретар, е-пошта: <misa Е-пошта slobodensoftver.org.mk>.

Дознајте повеќе информации за Слободен софтвер Македонија или видете го списокот со сите членови.