You are here

Георги Станојевски

Георги Станојевски

Георги Станојевски е еден од основачите на Слободен софтвер Македонија.

Георги е автор на Кајмакот (http://kajmakot.softver.org.mk), првата македонска веб апликација за социјално вмрежување.

Во слободно време Георги објавува разни скрипти, мали проекти поврзани со слободен софтвер, слободни алатки и слично на својот блог http://isengard.unet.com.mk/~georgi/ueb/.