You are here

Документи

Записник од собрание 10.01.2009 г.

Записник од собранието на Слободен софтвер Македонија одржано на 10.01.2009 г.

Документот е однесен во ЦРМ.

Апликации за ERSTE Integration AWARD 2009

Во прилог на оваа вест се наоѓа целокупната документација за проектот со ЕРСТЕшто го поднесе Слободен софтвер Македонија.

Мислење за националната стратегија за Авторските и сродните права со пропратно писмо

Документите кои Слободен софтвер Македонија ги испрати до Министерството за култура на неговиот повик за мислење во врска со националната стратегија за авторски права.

Страници

Subscribe to RSS - Документи