You are here

Документи

Членови на Национален совет на информатичко општество

Листа на членови на новоформираниот совет за информатичко општество

Проектор

Слободен софтвер Македонија (2с.мк) располага со проектор Benq cp220c. Организацијата го купи овој проектор благодарение на јавно собирање донации. Сметаме дека проекторот треба да биде достапен и за други организации - за да не бидат доведени во ситуација (во која 2с.мк била многу пати претходно) да не можат да организираат настани поради причина како што е немање проектор.

Сепак како оскуден ресурс, моравме да дефинираме некои правила за користење на проекторот од други организации.

Извештај за работата на Слободен софтвер Македонија во 2008 година

Извештајот за работа на Слободен софтвер Македонија презентиран на годишното собрание одржано на 10.01.2009 годи

Страници

Subscribe to RSS - Документи