You are here

Јавна администрација

Податоци за употребата на слободен софтвер во приватниот и јавниот сектор во Р. Македонија

Според информациите собрани од страна на Државниот завод за статистика на Р. Македонија во 2010 и 2011 година употребата на слободен софтвер бележи раст во приватниот сектор (мали, средни, големи претпријатија) и јавниот сектор (министерства, агенции, јавни претпријатија и локална самоуправа).

Поднесок до Министерството за информатичко општество од 2смк, за иницијативата за отворено владино партнерство и отворени податоци

Следниов поднесок е доставен до irena.bojadzievska Е-пошта miao.gov.mk и marija.nikoloska Е-пошта mioa.gov.mk ќе биде доставено и до архивата на миоа

Предавање за митовите за слободниот софтвер

Денес, 10.11.2010 г. во рамките на работилницата за е-влада што ја организира USAID преку својот Egov проект, Дамјан Георгиевски од Слободен софтвер Македонија одржа кратка презентација за слободниот софтвер и митовите за неговата безбедност и сигурност.

Презентацијата траеше 10-тина минути и беше продлабочена со дискусија помеѓу присутните за другите нејаснотии кои постојат во јавноста во врска со карактеристиките на слободниот софтвер.

Страници

Subscribe to RSS - Јавна администрација