You are here

Документи

Насоки за редовни состаноци на Слободен софтвер Македонија

Насоки за редовни состаноци на Слободен софтвер Македонија

ГНУ Општа јавна лиценца

Вести: 

Програма за работа на Слободен софтвер Македонија за 2010 година

На собранието на Слободен софтвер Македонија оддржано на 31 Јануари 2010 година, беше донесена следнава програм

Страници

Subscribe to RSS - Документи