You are here

Документи

Извештај за работата на Слободен софтвер Македонија во 2007 година

Извештајот за работа на Слободен софтвер Македонија презентиран на годишното собрание одржано на 19.01.2008 годи

Насоки за соработка на Слободен софтвер Македонија со други правни лица

Овој документ ги дефинира правилата според кои Слободен софтвер Македонија соработува со други правни лица

Страници

Subscribe to RSS - Документи