You are here

Документи

ОДЛУКА За прием на нови членови

Врз основа на одредбите од Статутот на Слободен софтвер Македонија, Собранието на Слободен софтвер Македонија на 13.02.2011 година ја донесе следнава

ОДЛУКА

За прием на нови членови.

Собранието на Слободен софтвер Македонија за нови членови на организацијата ги избра:

Александар Лазаров

Сашо Андријевски

Се овластува секретарот на организацијата да им отвори на именуваните службени адреси за е-пошта и сметки на веб страницата на организацијата.

13.02.2011
Скопје

Претседавач на собранието
Миша Поповиќ

ОДЛУКА за насоките за редовни состаноци на Слободен софтвер Македонија

Врз основа на одредбите од Статутот на Слободен софтвер Македонија, Собранието на Слободен софтвер Македонија на 13.02.2011 година ја донесе следнава

ОДЛУКА

Се донесуваат насоките за редовни состаноци на Слободен софтвер Македонија

Одлуката стапува во сила на денот на нејзинотo донесување.

13.02.2011
Скопје

Претседавач на собранието
Миша Поповиќ

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ

Врз основа на одредбите од Статутот на Слободен софтвер Македонија, Собранието на Слободен софтвер Македонија на 13.02.2011 година ја донесе следнава

ОДЛУКА

За претседател на Слободен софтвер Македонија собранието го избра:

Миша Поповиќ

За потпретседател на Слободен софтвер Македонија собранието го избра:

Игор Стаматовски

За секретар на Слободен софтвер Македонија собранието го избра:

Арангел Ангов

Мандатот трае 2 години од денот на изборот.

Одлуката стапува во сила на денот на нејзинотo донесување.

Страници

Subscribe to RSS - Документи