You are here

Мислење за националната стратегија за Авторските и сродните права со пропратно писмо

Документите кои Слободен софтвер Македонија ги испрати до Министерството за култура на неговиот повик за мислење во врска со националната стратегија за авторски права.