You are here

Документи

Меморандум за разбирање помеѓу МАСИТ и Слободен софтвер Македонија

На 25.12.2007 година, Слободен софтвер Македонија и МАСИТ потпишаа меморадум за разбирање, што ќе служи како основ

Мислење за националната стратегијата за авторското право и сродните права

До Министерство за култура на Р. Македонија, Слободен софтвер Македонија испрати одговор на барање за мислење по предлог - Национална стратегија за унапредување на остварувањето на авторското право и сродните права во Република Македонија.

Се надеваме дека овие мислења ќе им бидат од корист на вработените во Министерството за култура при изработката на стратегијата и дека ќе бидат вклучени во нејзината конечна верзија.

Стартување на OLPC проектот и во Македонијa

UNDP Македонија се подготвува за пилотирање на проект со 50 XO лаптопи од проектот OLPC. Слободен софтвер Македонија ја изрази својата подготвеност за соработка со овој документ уште во јули оваа година.

UNDP Македонија го почнала проектот во две училишта во Скопје. Слободен софтвер Македонија се уште не е контактиранa во врска со овој проект, па по се изгледа, нашиот интерес за соработка е одбиен.

Страници

Subscribe to RSS - Документи