You are here

Документи

Апликација Е-Македонија

Во прилог на оваа вест се наоѓа целокупната документација за проектот за Е-Македонија што го поднесе Слободен софтвер Македонија на 10.11.2007.

Препораки за ИКТ стандарди во државната управа

Пред печатењето овој документ беше дистрибуиран до релевантните организации како што се МАСИТ, Стопанската комора, Сојузот на стопански комори, организацијата Слободен софтвер Македонија, Институтот за стандардизација на РМ и сите засегнати државни институции, со цел да се изгради документ кој при имплементацијата на препораките ќе биде широко прифатлив.

Бон-тон за електронска комуникација

Вести: 

За на сите нас дружењето на листава да ни биде пријатно, за читањето на пораките да ни биде лесно, за во пораки

Страници

Subscribe to RSS - Документи