You are here

Меморандум за разбирање помеѓу МАСИТ и Слободен софтвер Македонија

На 25.12.2007 година, Слободен софтвер Македонија и МАСИТ потпишаа меморадум за разбирање, што ќе служи како основа за идната соработка помеѓу двете организации.

Текстот на документот во целост е достапен во делот документи: врска.