You are here

Мислење за националната стратегијата за авторското право и сродните права

До Министерство за култура на Р. Македонија, Слободен софтвер Македонија испрати одговор на барање за мислење по предлог - Национална стратегија за унапредување на остварувањето на авторското право и сродните права во Република Македонија.

Се надеваме дека овие мислења ќе им бидат од корист на вработените во Министерството за култура при изработката на стратегијата и дека ќе бидат вклучени во нејзината конечна верзија.

Во интерес на јавноста, ги објавуваме мислењата и предлозите по предлог - Национална стратегија за унапредување на остварувањето на авторското право и сродните права во Република Македонија.

ПрилогГолемина
PDF icon mislenje-za-nacionalna-strategija-apsp.pdf181.46 KB