You are here

Проекти

Апликација Е-Македонија

Во прилог на оваа вест се наоѓа целокупната документација за проектот за Е-Македонија што го поднесе Слободен софтвер Македонија на 10.11.2007.

Конкурс на Македонскиот институт за медиуми

Македонскиот институт за медиуми објави конкурс за промовирање на резултати рокот за пријавување беше 20 август 2007 година.

Документите од пријавата се прикачени на овој јазол.

Информации за добивање материјали за Денот на слободен софтвер 2007

Слободен софтвер Македонија (најверојатно ќе) има на располагање 5000 DVD-а со Федора 7 на македонски и слободен софтвер за неслободниот Windows оперативен систем.

Сите оние кои сакаат да добијат определени количини од промотивниот материјал потребно е да испратат
е-пошта со што ќе изразат интерес за определена количина на дискови.

Страници

Subscribe to RSS - Проекти