You are here

Апликација Е-Македонија

ПрилогГолемина
Package icon e-Makedonija-formulari.zip67.82 KB

Во прилог на оваа вест се наоѓа целокупната документација за проектот за Е-Македонија што го поднесе Слободен софтвер Македонија на 10.11.2007.