You are here

Конкурс на Македонскиот институт за медиуми

ПрилогГолемина
Binary Data mim_ponuda_pdf.tar.bz2473.62 KB
Binary Data mim_ponuda_odf.tar.bz2151.15 KB

Македонскиот институт за медиуми објави конкурс за промовирање на резултати рокот за пријавување беше 20 август 2007 година.

Документите од пријавата се прикачени на овој јазол.