You are here

Проекти

Одбележување на денот на слобода на документите

Оваа среда СподелиКино великодушно го отстапува терминот за една кратка презентација по повод http://documentf

проектот по конкурс од Владата на РМ од 2008 г.

Во прилог на оваа вест се наоѓа целокупната документација за проектот по конкурс од Владата на РМ што го поднесе Слободен софтвер Македонија во 2008 година

Извештај за проектот за локализација на Федора

Проектот за локализација на Федора кој овозможи 5000 дискови со слободен софтвер да бидат поделени во Македони

Страници

Subscribe to RSS - Проекти