You are here

проектот по конкурс од Владата на РМ од 2008 г.

ПрилогГолемина
File prijava.odt31.1 KB
PDF icon prijava.pdf146.28 KB
File predlog_proekt.odt65.92 KB
PDF icon predlog_proekt.pdf189.06 KB
File gs-propratno-pismo.odt18.65 KB
PDF icon gs-propratno-pismo.pdf25.59 KB

Во прилог на оваа вест се наоѓа целокупната документација за проектот по конкурс од Владата на РМ што го поднесе Слободен софтвер Македонија во 2008 година