You are here

Одбележување на денот на слобода на документите

Оваа среда СподелиКино великодушно го отстапува терминот за една кратка презентација по повод Денот на слобода на документите организирана од Слободен софтвер Македонија во рамките на СподелиЗнаење.

Повеќе на Сподели знаење.