You are here

Препораки за ИКТ стандарди во државната управа

ПрилогГолемина
File tehnicki_preporkati-za-drzavna-uprava.odt40.53 KB

Пред печатењето овој документ беше дистрибуиран до релевантните организации како што се МАСИТ, Стопанската комора, Сојузот на стопански комори, организацијата Слободен софтвер Македонија, Институтот за стандардизација на РМ и сите засегнати државни институции, со цел да се изгради документ кој при имплементацијата на препораките ќе биде широко прифатлив.