You are here

Заедница

Гоце Митевски

Гоце Митевски е еден од поновите членови на Слободен софтвер Македонија. Иако членството му започнува официјално во март, 2013 година, во активностите на организацијата е вклучен од поодамна.

Барање за поведување постапка за автентично толкување на дел од ЗГОНК

Во своите континуирани активности за разјаснување на нејасните делови од Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, на 5.12.2012 г. Слободен софтвер Македонија се обрати до пратеникот Ивон Величковски со барање за поведување постапка за автентично толкување на делот од Законот во кој широко го опфаќа објавувањето:

„други форми на уреднички oбликувани програмски содржини кои се објавуваат, односно емитуваат дневно или периодично во пишана форма, звук или слика, на начин достапен за широката јавност.“

Документот е во прилог на оваа вест.

Реакција по повод Предлог законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета

Денес 2с.мк достави писма до 123-те пратеници на Собранието на Република Македонија како реакција по повод предлог законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета. Во тоа писмо организацијата им порача на народните претставници дека законскиот предлог, особено член 11 од предлогот може да има далекусежни негативни последици по слободата на говор на Интернет.

Истовремено, писмото беше и директно упатено и до Законодавно-правната комисија при Собранието како тело одговорно за разгледување на овој закон.

Страници

Subscribe to RSS - Заедница