You are here

Барање за поведување постапка за автентично толкување на дел од ЗГОНК

Во своите континуирани активности за разјаснување на нејасните делови од Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, на 5.12.2012 г. Слободен софтвер Македонија се обрати до пратеникот Ивон Величковски со барање за поведување постапка за автентично толкување на делот од Законот во кој широко го опфаќа објавувањето:

„други форми на уреднички oбликувани програмски содржини кои се објавуваат, односно емитуваат дневно или периодично во пишана форма, звук или слика, на начин достапен за широката јавност.“

Документот е во прилог на оваа вест.

ПрилогГолемина
PDF icon avtenticno-tolkuvanje-zgonk.pdf25.3 KB