You are here

Организација

Слободен софтвер Македонија се обрати за Член 11 од ЗГОНК и до Претседателот на РМ

Во вркса со спорниот став од член 11 од Законот на граѓанска одговорност за навреда и клевета Слободен софтвер Македонија испрати и писмо до Претседателот на Републиката.

Текстот е приложен кон оваа вест во PDF.

Слободен софтвер Македонија освои прво место на националниот натпревар „Подобри идеи за ЕУ фондови“ организиран од ЕКО Свест

Слободен софтвер Македонија освои прво место на националниот натпревар „Подобри идеи за ЕУ фондови“ организиран од ЕКО Свест за својот предлог „Метео сензор кутии“.

Извадок од образложението за проектот:

Поднесен проект за OpenAart

Во октомври 2012 Слободен софтвер Македонија во соработка со Ива Галевска поднесе предлог-проект на конкурсот објавен на http://eyebeam.org/blogs/roddy/openart-call-for-proposals.

Документите се во прилог на оваа вест.

Страници

Subscribe to RSS - Организација