You are here

Слободен софтвер Македонија се обрати за Член 11 од ЗГОНК и до Претседателот на РМ

Во вркса со спорниот став од член 11 од Законот на граѓанска одговорност за навреда и клевета Слободен софтвер Македонија испрати и писмо до Претседателот на Републиката.

Текстот е приложен кон оваа вест во PDF.

ПрилогГолемина
PDF icon pismo-pretsedatel-rm.pdf50.52 KB