You are here

Организација

Записник од годишното собрание на Слободен софтвер Македонија и програма за 2013 година

Согласно одредбите на Статутот на Слободен софтвер Македонија, годишното собрание на здружението се одржа на 24.02.2013 (недела) и 10.03.2013 (недела) во Хаклабот КИКА со почеток во 18 часот.

Гоце Митевски

Гоце Митевски е еден од поновите членови на Слободен софтвер Македонија. Иако членството му започнува официјално во март, 2013 година, во активностите на организацијата е вклучен од поодамна.

Барање за поведување постапка за автентично толкување на дел од ЗГОНК

Во своите континуирани активности за разјаснување на нејасните делови од Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, на 5.12.2012 г. Слободен софтвер Македонија се обрати до пратеникот Ивон Величковски со барање за поведување постапка за автентично толкување на делот од Законот во кој широко го опфаќа објавувањето:

„други форми на уреднички oбликувани програмски содржини кои се објавуваат, односно емитуваат дневно или периодично во пишана форма, звук или слика, на начин достапен за широката јавност.“

Документот е во прилог на оваа вест.

Страници

Subscribe to RSS - Организација