You are here

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ

Врз основа на одредбите од Статутот на Слободен софтвер Македонија, Собранието на Слободен софтвер Македонија на 13.02.2011 година ја донесе следнава

ОДЛУКА

За претседател на Слободен софтвер Македонија собранието го избра:

Миша Поповиќ

За потпретседател на Слободен софтвер Македонија собранието го избра:

Игор Стаматовски

За секретар на Слободен софтвер Македонија собранието го избра:

Арангел Ангов

Мандатот трае 2 години од денот на изборот.

Одлуката стапува во сила на денот на нејзинотo донесување.

13.02.2011
Скопје

Претседавач на собранието
Миша Поповиќ

ПрилогГолемина
PDF icon odluka-izbor-na-organi-13.02.pdf21.93 KB