You are here

ОДЛУКА За прием на нови членови

Врз основа на одредбите од Статутот на Слободен софтвер Македонија, Собранието на Слободен софтвер Македонија на 13.02.2011 година ја донесе следнава

ОДЛУКА

За прием на нови членови.

Собранието на Слободен софтвер Македонија за нови членови на организацијата ги избра:

Александар Лазаров

Сашо Андријевски

Се овластува секретарот на организацијата да им отвори на именуваните службени адреси за е-пошта и сметки на веб страницата на организацијата.

13.02.2011
Скопје

Претседавач на собранието
Миша Поповиќ

ПрилогГолемина
PDF icon odluka-novi-clenovi-13.02.pdf21.88 KB