You are here

Јавна администрација

Мислење за националната стратегијата за авторското право и сродните права

До Министерство за култура на Р. Македонија, Слободен софтвер Македонија испрати одговор на барање за мислење по предлог - Национална стратегија за унапредување на остварувањето на авторското право и сродните права во Република Македонија.

Се надеваме дека овие мислења ќе им бидат од корист на вработените во Министерството за култура при изработката на стратегијата и дека ќе бидат вклучени во нејзината конечна верзија.

Препораки за ИКТ стандарди во државната управа

Пред печатењето овој документ беше дистрибуиран до релевантните организации како што се МАСИТ, Стопанската комора, Сојузот на стопански комори, организацијата Слободен софтвер Македонија, Институтот за стандардизација на РМ и сите засегнати државни институции, со цел да се изгради документ кој при имплементацијата на препораките ќе биде широко прифатлив.

Друпал за Владата на Република Македонија - ќе го прави „Ултранет Ултра Дооел“ од Скопје

Изминатиов период Владата на Република Македонија прибираше понуди за изработка на тема за нејзините веб ст

Страници

Subscribe to RSS - Јавна администрација