You are here

Јавна администрација

Записник од првиот состанок на националниот совет за информатичко општество

ЗАПИСНИК

од првиот состанок на Националниот совет за информатичко општество

Членови на Национален совет на информатичко општество

Листа на членови на новоформираниот совет за информатичко општество

Мислење за националната стратегија за Авторските и сродните права со пропратно писмо

Документите кои Слободен софтвер Македонија ги испрати до Министерството за култура на неговиот повик за мислење во врска со националната стратегија за авторски права.

Страници

Subscribe to RSS - Јавна администрација