You are here

Организација

Насоки за редовни состаноци на Слободен софтвер Македонија

Насоки за редовни состаноци на Слободен софтвер Македонија

Собрание на Слободен софтвер Македонија

Согласно статутот Слободен софтвер Македонија ќе одржи собрание на 20.04.2011 година во КИКА хаклаб, со почеток во 18 часот со следнава точка на дневниот ред:

1.Усогласување на актите на организацијата согласно Законот за здруженија и фондации (Службен весник на Република Македонија, бр. 52/2010)

Циклус јавни расправи по повод текстот на НПСС

Во понеделник почнува циклус на јавни расправи по текстот на Националната политика за слободен софтвер (НПСС).

Националната политика за слободен софтвер претставува акт кој после јавна дискусија ќе биде предложен за усвојување од Владата на Република Македонија. Оваа политика ќе уредува препораки за користење, набавка и поддршка на слободен софтвер и софтвер со отворен код тргнувајќи од претпоставката дека овој тип на софтвер е јавно добро.

Слободниот софтвер претставува оној тип на софтвер кој на корисниците им ги дава следниве слободи:

Страници

Subscribe to RSS - Организација