You are here

Собрание на Слободен софтвер Македонија

Согласно статутот Слободен софтвер Македонија ќе одржи собрание на 20.04.2011 година во КИКА хаклаб, со почеток во 18 часот со следнава точка на дневниот ред:

1.Усогласување на актите на организацијата согласно Законот за здруженија и фондации (Службен весник на Република Македонија, бр. 52/2010)