You are here

Организација

Виктор Стојановски

Виктор СтојановскиВиктор Стојановски е член на Слободен Со

Програма за работа на Слободен софтвер Македонија за 2010 година

На собранието на Слободен софтвер Македонија оддржано на 31 Јануари 2010 година, беше донесена следнава програм

Оддржано годишното собрание на Слободен софтвер Македонија за 2009 година

Годишното собрание на Слободен софтвер Македонија се оддржа на 31 Јануари 2010 година. На него беше усвоен извештајот за работа на организацијата за 2009 година како и програмата за работа за 2010 година, која наскоро ќе биде објавена на нашата страница. Воедно организацијата му го честита изборот за член на Слободен софтвер Македонија на г-динот Виктор Стојановски и му посакува успешна работа. Во прилог можете да го преземете записникот од собранието.

Страници

Subscribe to RSS - Организација