You are here

Конкурси

Поднесок од Слободен софтвер Македонија за проект на УСАИД за граѓанско општество

Во прилог на оваа објава се наоѓа документацијата која Слободен софтвер Македонија ја поднесе за проектот на УСАИД за граѓанско општество, како и дописот од ФООМ со кој бевме известени за статусот на оваа апликација.

Ги објавуваме на интернет во согласност со досегашната пракса за споделување на информации со заедницата и пошироката јавност.

Реакција по повод тендерот за локализација на Edubuntu

Во рамките на своите активности, „Слободен софтвер Македонија“ посветува значајно внимание на проблемите с

Оглас за подготовка на понуда за апликации на проект на UNDP

За потребите не UNDP проектот за слободен софтвер во локалната самоуправа ќе треба да се развиваат апликации наведени во UNDP-TOR-2006.zip.

Слободен софтвер Македонија ќе треба да достави понуда со тоа што ќе настапи организацијата, а апликациите ќе ги развива тим на програмери кои имаат, желба, слободно време и знаење.

Дискусијата се разбира е на [ossm-members].

Страници

Subscribe to RSS - Конкурси