You are here

Оглас за подготовка на понуда за апликации на проект на UNDP

За потребите не UNDP проектот за слободен софтвер во локалната самоуправа ќе треба да се развиваат апликации наведени во UNDP-TOR-2006.zip.

Слободен софтвер Македонија ќе треба да достави понуда со тоа што ќе настапи организацијата, а апликациите ќе ги развива тим на програмери кои имаат, желба, слободно време и знаење.

Дискусијата се разбира е на [ossm-members].

ПрилогГолемина
Package icon UNDP-TOR-2006.zip356.91 KB