You are here

Виктор Стојановски

Виктор СтојановскиВиктор Стојановски е член на Слободен Софтвер Македонија од март 2010 година но и претходно активно работел за заедницата, активист и член на на Лугола од 2005 година. Виктор е апсолвент на Факултетот за електротехника и информациски технологии(ФЕИТ) во Скопје, на насоката за применета информатика.

Примарен интерес му е имплементација и примена на слободниот софтвер во стопанството и секојдневната работа со компјутер. Активен корисник на социјални мрежи преку кои што го промовира слободниот софтвер. Виктор е автор на блогот http://zuberot.lugola.net каде што најчесто разработува теми кои што се тесно поврзано со слободниот софтвер и неговото правилно користење.

Со Виктор можете да контактирате на е-пошта: <viktor Е-пошта slobodensoftver.org.mk>.