You are here

Прашања

Прашања што, зашто и како се прави Слободниот софтвер.

Последна ревизија на текстот на Националната политика за слободен софтвер

Откако завршија јавните средби по повод текстот на националната политика за слободен софтвер составена е претпоследна верзија. Оваа верзија уште еднаш ја оставаме на јавна расправа се до петок (08.04.2011), кога финализираниот текст ќе биде доставен до Министерството за информатичко општество и администрација со цел да се усвои како владина политика.

Што е слободен софтвер?

Наједноставно, четирите слободи кои го дефинираат слободниот софтвер се:

Зошто е важен слободниот софтвер?

Слободниот софтвер е важен поради тоа што гарантира слобода во користењето на компјутерите.

Страници

Subscribe to RSS - Прашања