You are here

Записник од годишно собрание на Слободен софтвер Македонија за 2008

ПрилогГолемина
File zapisnik-sobranie-19.01.2008.odt203.31 KB
PDF icon zapisnik-sobranie-19.01.2008.pdf262.14 KB

Документи со записникот од годишното собрание во 2008 година.