You are here

Апликација за средства за НВО од Град Скопје

ПрилогГолемина
Package icon GradSkopje.zip666.1 KB

Во прилог на оваа вест се наоѓа целокупната документација за проектот со Град Скопје што го поднесе Слободен софтвер Македонија.