You are here

Прирачник за пристапни опции во Edubuntu

Слободен софтвер Македонија во соработка со фондацијата Метаморфозис и организациајта „Отворете ги прозорците“ го објави прирачникот за пристапни опции во Edubuntu и GNOME. Благодарение на посебните алатки достапни во оваа работна околина, на лицата со хендикеп (на пр. со оштетувања на видот, моторни нарушувања, интелектуална попреченост) им се овозможува да го користат овој оперативен систем без поголеми потешкотии.

Прирачникот е објавен под лиценцата Creative Commons 2.5 и е достапен за преземање од сајтот на Метаморфозис.