You are here

Слободен софтвер Македонија сака да купи проектор. Помогнете!

Ако ги следите нашите активности во последно време (на пример: откажувањето на СподелиКино, тогаш знаете дека проекторот е едно од тесните грла со кои се соочуваме постојано.

За жал, нешто како проектор не може да се надополни со доброволна работа и трудољубивост, па затоа се вртиме кон барање на финансиска помош за да купиме проектор или пак донација на еден проектор.

Пишете ни ако сакате некако да помогнете. Однапред благодариме за помошта.