You are here

STACS работилница во Белград

Во Белград на 4-ти декември, во организациј ана Европската фондација за слободен софтвер, ќе биде организира една од работилниците од проектот STACS.

Ова е покана заинтересираните организации од Македонија да се пријават за работилницата.

Дополнителни инфромации може да се најдат на делот од страницата на ФСФЕ посветен на проектот STACS.