You are here

Спонзорство за промоција на OpenOffice.org на македонски

Слободен софтвер Македонија е млада организација. Сепак нејзината активност веќе вроди плод. Веќе го имаме пред нас канцеларискиот пакет OpenOffice.org преведен на македонски за време на преведувачкиот маратон, организиран од нашата организација во декември 2002.

OpenOffice.org е слободен софтвер, што значи дека може слободно и бесплатно да се дистрибуира и користи. Нашиот следен чекор е промовирање на овој софтверски производ пред македонската јавност.

За да го постигнеме ова, превземавме чекори овој канцелариски пакет да биде претставен на годинешниот Инфоком кој ќе се одржи на Скопски саем од 15 до 19 април.

Конечно, за да ја изведеме успешно оваа презентација, како и целата замисла за промовирање на OpenOffice.org на македонски, потребна ни е вашата помош. Се надеваме дека ќе ни излезете во пресрет со спонзорство за изработка на дискови со OpenOffice.org кои ќе се делат бесплатно на посетителите, како и за друг пропаганден материјал (флаери, брошури, постери).

Со тоа, логото на вашата фирма, би се појавило на пропагандниот материјал и опаковката на CD-то, во делот за благодарност до спонзорите/покровителите/пријателите на Слободен Софтвер Македонија.

Средствата може да ги уплатите на жиро-сметка 210-0570883401-10 депонент на Тутунска Банка.