You are here

Работни препораки до UNDP

Слободен софтвер Македонија е поканета да учествува во проектот „Support to e-Governance initiatives based on Free/Open Source Software at the local level in FYR Macedonia“ поддржан од програмата за развој на Обединетите нации во Република Македонија (UNDP). Како наш придонес во подобра имплементација и развој на проектот, го спремивме овој документ кој ќе биде презентиран на одборот за советување кој е оформен како тело на проектот. Во тоа тело членуваат ЗЕЛС, Фондацијата Метаморфoзис и претставници на UNDP. Документот ќе биде презентиран на следниот состанок на ова тело. Слободен софтвер Македонија го објавува достапен за јавноста.

Тука може да ги преземете препораките за работниот план на UNDP за проектот „Support to e-Governance initiatives based on Free/Open Source Software at the local level in FYR Macedonia“.

ПрилогГолемина
PDF icon work-plan-recommendations-final.pdf225.49 KB