You are here

Mozilla Firebird на македонски

Mozilla Firebird е слободен, open-source и меѓу-платформски веб прелистувач за Windows, Linux, MacOS X и други оперативни системи. Тој е мал, брз и лесен за користење, и нуди многу предности во однос на другите веб прелистувачи, како на пр. прелистување со табови и способноста за блокирање на скокачките прозорци. Од пред извесно време тој е преведен целосно на македонски. Повеќе информации и врска за преземање ќе најдете на http://mozilla.com.

Покрај Mozilla Firebird, беше преведен и прилагоден клиентот за електронска пошта, Mozilla Thunderbird.