You are here

Како да ја извршите уплатата

Акцијата за донации за купување проектор за Сподели знаење и Сподели кино успешно заврши.

Доколку сте ветиле извесна сума на пари или сакате дополнително да донирате финансиски средства на организацијата, можете да ги уплатите на:

Слободен софтвер Македонија
ул. Злате Михајловски бр.26 1000 Скопје

банка на примач: НЛБ Тутунска Банка - Скопје

број на сметка: 210057088340110

цел на дознака: Донација за проектор за Слободен софтвер Македонија

Ви благодариме за подрршката и се надеваме дека и понатаму ќе бидете со нас.

Дополнително, можете да видите пример пополнета уплатница:

uplatnica