You are here

Организациска поставеност

Слободен софтвер Македонија е организациски поставена како нејзината сестра организација Фондацијата за слободен софтвер Европа.

Управен орган на организацијата претставува претседателството на организацијата. Покрај тоа членовите на организацијата се дел од собранието на организацијата. Сoбранието има обврска да се собере еднаш годишно за да донесе програма за работа, буџет, да ги разгледа, прифати или отфрли резултатите за тековните и завршените проекти и да усвои програмски насоки кои треба претседателството да ги спроведе во наредните дванаесет месеци.

Организацијата покрај во Скопје има претставништво и во Битола во рамките на групата на корисници на ГНУ/Линукс од Битола - Лугола (www.lugola.net).

Претседателство

Миша Поповиќ
претседател

Игор Стаматовски
потпретседател

Арангел Ангов
секретар

Собрание на Слободен софтвер Македонија
Арангел Ангов
Дамјан Георгиевски
Новица Наков
Миша Поповиќ
Игор Стаматовски
Божидар Проевски
Александар Лазаров
Владан Поповиќ

Почесни членови
Марко Боцевски
Иван Стојмиров
Александар Балаловски
Георги Станојевски
Илин Татабитовски
Членови по програми и активности

Програма слободен софтвер, слободна култура, слободно општество
Миша Поповиќ
Дамјан Георгиевски
Новица Наков
Игор Стаматовски
Георги Станојевски
Арангел Ангов

Ресурсен центар за отворениот формат за докуметни
Игор Стаматовски

Администрација на мрежна инфраструктура на Слободен софтвер Македонија
Александар Лазаров
Арангел Ангов