You are here

Состаноци на IRC

Членовите на Слободен софтвер Македонија оддржуваат редовни состаноци на IRC. Каналот е #2c.mk @ FreeNode.

Состаноците се закажуваат неколку дена пред нивното оддржување на поштенската листа на 2с.мк.

Секој член води по еден состанок на следниов начин.

Оној што го води состанокот им дава збор на сите присутни еден по еден. Правилата се:

  • Да се внимава што се дискутира и не се прекинува дискусијата;
  • За поставување прашање се пишува „?“;
  • За зборување се пишува „!“;
  • За означување на крај на зборувањето „eof“;
  • За „+1“;
  • Ако не се сложувате, искуцајте „-1“.