You are here

Договори за соработка со Филолошки и Филозофски факултет при УКИМ

Продолжувајќи ја добрата соработка со образовните институции во земјава, Слободен софтвер Македонија во изминатиот месец потпиша договори за соработка со Филозофски факултет и Филолошки факултет од Скопје со што на студентите од овие факултети им се отвара можност да ја остварат нивната задолжителна пракса во рамките на проектите и активностите на организацијата.

За повеќе информациии можете да ни пишете.

Вести: