You are here

Македонска локализација на KDE

По 2-годишна пауза, проектот за македонска локализација на KDE е повторно активен. Во последниве месеци, група од неколкумина луѓе преведува разни компоненти на KDE гранката 3.1, и како резултат на тоа македонската локализација наскоро повторно ќе биде вклучена во официјалната дистрибуција на KDE 3.1. Има и нова веб страница: http://mkde.sourceforge.net, нова поштенска листа, нови пакети за локализација, упатства...

Разгледајте!